Rasta šiukšlyne. Šiaip, tai A2000, tik naujesnis ir kogerio amerikoniškas variantas.